Personlighedstest

Neo Pi-3 - Big 5 - Ocean-modellen

I ledelsesudvikling, teamudvikling, personlige udviklingsforløb samt og udviklingsforløb samt i rekrutteringer arbejder jeg ofte med Neo Pi-3, en dybdegående og internationalt anerkendt personlighedstest. Med en Neo Pi-3 kan et coachingforløb være med til at give et nyt perspektiv på dig selv, dine adfærdsmønstre, dine relationer og den måde andre reagerer på dig på.  Jeg gennemgår sammen med dig i en testresultaterne i en fælles udforskning af, hvordan personlighedens forskellige facetter afspejles i den måde du danner relationer, arbejder, reagerer, samt strukturerer dit liv på, og giver et nyt perspektiv som  hjælper dig med at handle mere i overenstemmelse med dine ønsker, end blot at handle på dine automatreaktioner. På denne måde bliver NEO PI-3’en en et udgangspunkt for en refleksiv samtale om, hvorledes de forskellige aspekter af din personlighed udspiller sig i netop dit liv.

Neo Pi-3 er en struktureret personlighedstest, der bygger på den internationalt anerkendte Fem-Faktor model (relateret til „the Big Five“) Testen tager udgangspunkt i hypotesen om, at personligheden bedst kan beskrives ud fra 5 overordnede og grundlæggende personlighedsdimensioner. Disse 5 personlighedsdimensioner kan give en overordnet beskrivelse af et menneskes personlighed og et indblik i vedkommendes kognitive, emotionelle, interpersonelle og adfærdsmæssige tilgang til verden.

Alle testresultater opbevares i overensstemmelse med Persondataloven.

“I have had the immense pleasure to work with Maria Klinke as part of my leadership advancement, including personality testing and analysis to get to know my strengths and weaknesses in more depth as a leader. My focus is always on continued growth so I can show up in the best way possible to drive business as a force for good. Maria is extremely knowledgable and insightful, and she delivers the less admirable aspects of ourselves in ways that’s palatable and can be used for growth and positive advancement. I highly recommend Maria’s work both as a speaker and as an executive consultant. Maria – thanks immensely for the work you do!”

Sandja Brügmann, Managing Partner, Refresh Agency

 
Maria_klinke_prikker_01.png