Meditation

Jeg tror på, at stilhed gennem meditation giver klarhed, indsigt og skaber rum for nye tanker. Derfor vejleder jeg i meditationspraksis, og implementerer meditationstræning i de coachingforløb, hvor det er meningsfuldt for min klient. Mit syn på meditation er udogmatisk og jeg veksler mellem teknikker afhængig af klientens udgangspunkt og behov. Meditation handler i mit perspektiv om at finde sin personlige vej til balance, overskud og autentisk grundglæde – og om at komme i en tilstand hvor kreativitet og produktivitet flyder lettere.

HeartMath

– en målbar og dokumenteret effektiv meditationstræning.

HeartMath er det nyeste skud på stammen indenfor meditation og mindfulness. En  teknologibaseret metode, der på få minutter om dagen bringer dig i mental balance.

HeartTeam Danmark beskriver metoden således: Når du er stresset, urolig, bange, ked af det eller ophidset bliver rytmen i dit hjerte uregelmæssig. Hjertet sender konstant signaler til hjernen via nervesystemet. Så snart hjernen opfanger disse urolige signaler, startes kroppens stressrespons automatisk.

Når hjerterytmen (HRV’en) – og derigennem kroppen – bringes ud af balance, forsvinder  din indre ro som dug for solen. Rytmen i vores hjerte og vores følelser og tanker hænger nemlig uløseligt sammen. Når følelser og tanker ikke samarbejder, så mister vi vores evne til at performe optimalt.

Via teknologibaseret HeartMath meditation kan du nu træne dit hjerte til at holde en jævn, ensartet rytme og dermed finde tilbage til dit naturlige, mentale velvære. Det er bl.a. denne  viden Team Danmark udnytter, når de mentaltræner med deres topatleter.

Under meditationen benytter du en lille øre-sensor, der kobles til en iPad. Sensoren viser konstant, hvordan dine tanker og følelser  påvirker din hjerterytme og om du er i coherence i din meditation. HeartMath meditationsteknikken er helt enkel og kan læres af alle. Du vil i løbet af  kort tid opleve, at både du selv – og ikke mindst dine omgivelser – kan registrere en positiv forandring. Forskning på HeartMath Instituttet igennem de sidste 30 år viser, at  regelmæssig træning med HeartMath meditation har en positiv effekt på:

  • Stress

  • Depression

  • Søvnproblemer

  • Koncentration, tænkning, hukommelse

  • Overblik og selvkontrol

  • Kreativitet, indlevelsesevne og problemløsning