Om Maria

 
 
PB140378.jpg

Mit særlige talent er at se dig klart. Jeg kan hjælpe dig med at stille skarpt på dine drømme og dine særlige talenter, men også til at se og håndtere det, der spænder ben for dig – og udfordre dig der hvor du spænder ben for dig selv. Både professionelt og personligt er jeg optaget af at hjælpe mennesker og organisationer der har evne og lyst til at gøre en positiv forskel i verden med deres talent, produkt eller mission.

Som person er  jeg insisterende og ambitiøs på mine kunder og klienters vegne, men altid fra et kærligt sted. Flere har kaldt mig en “jernnæve i en fløjlshandske”. Nysgerrighed, autenticitet og nærvær er omdrejningspunkter for den måde, jeg arbejder på.

I min fritid bruger jeg mine kompetencer til at hjælpe socialøkonomiske virksomheder og frivillige organisationer med alle de samme ting, jeg hjælper mine kunder med.

Jeg er cand. mag. i psykologi og kommunikation og dygtiggør mig løbende indenfor mit fag i form af kurser og efteruddannelse indenfor alt fra psykometrisk testning og meditation til højpræstationsteknikker. Du kan se mit fulde CV på LinkedIn.

Mit arbejde udfolder sig i krydsfeltet mellem erhvervspsykologi, ledelse og kommunikation – det betyder, at jeg har et særligt blik for de kommunikative processer, der opstår i  samspillet mellem mennesker og hvordan de påvirker arbejdsglæde og engagement – og dermed de faglige og forretningsmæssige resultater, der opnås.

Min tilgang til det organisationspsykologiske felt er præget af den narrative og systemiske psykologi, og min primære tilgang er coachende,  men jeg er ikke bleg for at yde sparring og rådgivning, når det er det, der skal til for at hjælpe dig videre.

Som konsulent tror jeg på, at det allervigtigste redskab er at være fuldt ud til stede i øjeblikket og bruge sin erfaring, sine fornemmelser og sin viden. Men nogle gange kan konkrete erhvervspsykologiske værktøjer bidrage med nogle helt klare begreber, kategorier og måder at anskue verden på, som kan bidrage til organisationen med et fælles sprog, og dermed anspore til og understøtte fælles handling. Brugt med respekt for den organisatoriske og menneskelige kompleksitet kan sådanne værktøjer, fx personlighedstestning eller ledelsesvurderinger også hjælpe den individuelle leder eller medarbejder med at tydeliggøre nogle perspektiver, der kan bidrage til udvikling. Derfor anvender jeg nogle nøje udvalgte redskaber, nemlig Neo Pi-3 personlighedprofil og meditationstræning, fx gennem HeartMath-metoden  som på hver sin måde kan understøtte organisatorisk og individuel udvikling.

Et særligt sted i både mit hjerte og min forretning er dedikeret til dig, der er overbelastet og har brug for hjælp til at genfinde balancen, og til organisationer, der ønsker at passe på deres medarbejdere ved at forebygge  stress og nedbringe sygefraværet.

For tiden løser jeg opgaver og skaber resultater for kunder som Forsvaret og Forsvarsministeriets styrelser, Nordea,  Novo Nordisk, Warner Bros, Nordic Entertainment Group,  Blu, Strong Productions, Mastiff Film, Intomics, Amnesty International, Sandoz, Dansk Flygtningehjælp, Mellemfolkeligt Samvirke, Naviair, Fors A/S, Zealand Pharma, Folketinget samt en række danske kommuner. Desuden arbejder jeg sammen med med en række dygtige samarbejdspartnere.

Maria_klinke_prikker_01.png