Organisationsudvikling

Vil I opnå nye og andre resultater end dem, I plejer at opnå, er I nødt til at gøre noget andet end det, I plejer at gøre. Stille nogle andre spørgsmål, designe nogle andre processer, organisere jer på andre måder, mødes nye steder med andre dagsordener. Ellers skaber I blot de resultater og mønstre, som I før har set.

Siden 2007 har jeg designet, faciliteret og forankret en lang række organisatoriske udviklingsprojekter i samarbejde med private og offentlige organisationer.

Mine kompetencer er primært de sider af organisatoriske udviklingsprocesser der handler om kultur, relationer, kommunikation og samarbejde, men jeg har samtidig en stærk overbevisning om, at bæredygtige forandringsprocesser kræver klar kobling til organisationens overordnede strategier, strukturer og rutiner.

Udviklingsforløb skræddersyes selvfølgelig i tæt samarbejde med jer, så de matcher organisationens specifikke behov og udfordringer.

Enhver organisation er unik, og derfor arbejder jeg ikke med koncepter. Derimod fokuserer jeg ud fra en systemisk, narrativ og anerkendende tilgang på den enkelte virksomheds eller organisations centrale opgaver, muligheder og ressourcer.

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en snak om de muligheder, der kan være i et skræddersyet forløb til din organisation. Det koster ikke noget at være nysgerrig.

“Maria Klinke har ført mit team af 25 medarbejdere med forskellig baggrund igennem 2 temadage med det formål at fremme en lærings- og udviklingskultur. Maria har været utrolig engageret og inspirerende i alle faser af processen. Forberedelsen blev prioriteret meget højt med forberedelsesmøde både med mig og medarbejderrepræsentanter. Selve temadagene blev gennemført med stort overskud, overblik og følsomhed for, hvad der skete i teamet. Efter temadagene har Maria støttet med sparring i forhold til den videre proces.

Maria har hele vejen igennem stillet sin store viden om de systemiske grundelementer, den narrative tilgang og ikke mindst den narrative coaching til rådighed. Maria har vist, at hun har mange forskellige metoder til sin rådighed, og har hele tiden kunnet justere processen, så den har givet mening hele vejen igennem. Gennem en vekselvirkning mellem oplæg og øvelser følte alle deltagere sig hørt og set samtidig med, at Maria på en meget levende måde fik introduceret de nødvendige grundbegreber. Det hele blev understøttet af lækkert udarbejdet materiale, både i Marias oplæg og arbejdsredskaber til det videre arbejde. Jeg kunne unde alle teams at opleve den energi, som fyldte teamet efter temadagene.”

– Annette Petersen, Teamchef, Høje-Taastrup Kommune

Page last updated on 18/03/2018 at 17:55