Ledelsescoaching

Ønsker du et professionelt, fortroligt frirum for sparring og refleksion til at fordybe dig i lederrollen?

Har du brug for sparring på din unikke identitet som leder? Øget indsigt i din personlighed og relationskompetence? Ledelse og implementering af forandringer? Ny strategier til komplekse ledelsesmæssige udfordringer?

Et ledelsescoachingforløb hos mig er en syntese mellem erhvervspsykologisk rådgivning og personlig vejledning. Du vælger selv hvilke temaer du vil arbejde med – akutte situationer og temaer såvel som personlig udvikling i lederrollen.

Kontakt mig, hvis du ønsker at høre nærmere om mulighederne for et ledelsescoachingforløb.

Page last updated on 15/02/2018 at 11:11