Coaching

Maria Klinke er leverandør af individuelle sparrings- og coachingforløb for ledere og medarbejdere til både private og offentlige virksomheder, heriblandt Novo Nordisk, DR og en række kommuner.

Jeg tilbyder 3 coachingydelser:

Ledelsescoaching/sparring
Stresscoaching/rådgivning
Personlig coaching

Et coachingforløb hos Maria Klinke aftales indviduelt, efter behov, og udgøres af en række sessioner af 1 – 1,5 times varighed.

Min coachingtilgang er en syntese af metoder, og jeg arbejder ud fra både et indsigtsorienteret perspektiv med fokus på fortiden og personligheden såvel som fra et løsningsorienteret fokus med fokus på fremtiden og nye veje frem.

Jeg anvender i nogle coachingforløb den dybdegående personlighedsprofil NEO Pi-R som et spejl, der kan tydeliggøre mønstre i den coachedes adfærd og relationer, og skabe bevidsthed der kan forløse uhensigtsmæssige mønstre og styrke den coachede i at træffe valg der transformerer.

Kontakt mig, hvis du ønsker at høre nærmere om mulighederne for et coachingforløb.

Page last updated on 20/02/2011 at 12:38