Publikationer

Narrativ coaching - en ny fortælling af Maria Klinke

Narrativ coaching – en ny fortælling

Skrevet af Maria Klinke i samarbejde med Kit Sanne Nielsen og Jesper Gregersen. Erhvervspsykologiserien, Dansk Psykologisk Forlag (2010)

I dagens virksomheder fortælles der mange historier. Både i det formelle og i det uformelle rum lever og skabes fortællingerne. Organisatorisk identitet skabes ud fra historier om det, der karakteriserer en bestemt organisationskultur.

Narrativ coaching – en ny fortælling er en indføring i den narrative tilgang til udvikling af organisationer gennem coaching af individuelle medarbejdere og team. Bogen dækker en lang række centrale temaer og præsenterer grundlæggende principper, som fx eksternalisering, dekonstruktion, narrative mønstre, relationer, dobbeltlytning, udfoldelse af dominerende og begrænsende problemhistorier.

I bogen gøres rede for det teoretiske grundlag for den narrative psykologi, og der gives et væld af eksempler på, hvordan såvel individuel som teamcoaching i en narrativ referenceramme kan anvendes i en organisatorisk kontekst. Ved at knytte teorier om teamudvikling til den narrative tilgang præsenterer bogen en helt ny forståelse af teamcoaching.

Bogen gør op med den fremherskende ‘værktøjscoaching’, som baserer sig på en skabelon for samtalens forløb, og tager i stedet udgangspunkt i udviklings- og læringspsykologi funderet på et forskningsmæssigt anerkendt grundlag. Narrativ coaching – en ny fortælling tager således i langt højere grad hensyn til kompleksiteten i menneskers liv.

Bogen henvender sig til konsulenter, ledere og studerende på højere læreanstalter.

Din Gud – din coach. Velkommen til den neoliberale skriftestol

Publiceret på www.k-forum.dk (2009)

The trouble with bright girls

Publiceret på www.k-forum.dk (2011)

Page last updated on 24/04/2011 at 10:20