Værktøjer

Som konsulent tror jeg på, at det allervigtigste redskab er at være fuldt ud til stede i øjeblikket, at bruge sin erfaring, sine fornemmelser og sin viden. Men nogle gange kan konkrete erhvervspsykologiske værktøjer bidrage med nogle helt klare begreber, kategorier og måder at anskue verden på, som kan bidrage til organisationen med et fælles sprog, og dermed anspore til og understøtte fælles handling. Brugt med respekt for den organisatoriske og menneskelige kompleksitet kan sådanne værktøjer, fx personlighedsprofiler eller 360graders ledelsesvurderinger også hjælpe den individuelle leder eller medarbejder med at tydeliggøre nogle perspektiver, der kan bidrage til udvikling. Derfor er jeg certificeret i nogle helt specifikke erhvervspsykologiske værktøjer, som på hver sin måde kan understøtte organisatorisk og individuel udvikling.

Page last updated on 23/09/2010 at 13:50